• duzo_dzieci.png
 • dzieci_rysuja_nogami.png
 • dzieci_w_czapkach.png
 • dzieci_w_fartuszkach.png
 • dzieci_z_cymbalkami.png
 • jaselka.png
 • modlitwa_i_kosciol.png
 • posilek.png
 • stroj_cieszynski.png

Ogólne uwagi o nauczaniu języków obcych

Należy pamiętać, że nauczanie dzieci może być skuteczne tylko wtedy, gdy uwzględnimy ich cechy rozwojowe. Prof. dr hab. Hanna Komorowska, wybitny specjalista od metodyki nauczania języków obcych, twierdzi iż „Dziecko charakteryzuje przede wszystkim myślenie konkretne i pamięć mechaniczna, nie jest u nich wykształcone myślenie abstrakcyjne i pamięć logiczna, które pojawiają się dopiero w okresie dojrzewania”. Ponadto należy pamiętać, że dzieci szybko zapamiętują nowe rzeczy, ale nie potrafią na dłużej koncentrować uwagi. Charakteryzuje je też stała potrzeba zabawy i aktywności fizycznej oraz podejmowanie działań dopiero wtedy, gdy czują się do tego gotowe.

Dzieci które mają zdolność przyswajania języka bez analizowania jego systemu gramatycznego czy korzystania ze słowników, z natury odrzucają formalne podejście do przyswajania języka. One uczą się go poprzez zabawę z innymi dziećmi oraz poprzez nadanie kontekstu uczeniu.

Nauczyciel zatem musi tak organizować zajęcia, aby dziecko przyswajało język w sposób maksymalnie bezstresowy. Przedszkolak zainteresowany tematyką zajęć poznaje nowy język w sposób jak najbardziej naturalny.

 

Zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu to przede wszystkim zabawa rozwijająca umiejętności językowe, motoryczne i społeczne.

Metoda stosowana na zajęciach to: "Cookie and friends". Jest to metoda wprowadzająca stopniowo podstawy materiału językowego, a techniki w niej stosowane (zabawa z pacynką, karty obrazkowe, historyjki obrazkowe, piosenka oraz różnego rodzaju gry i zabawy) stanowią doskonały czynnik motywujący do dalszej nauki języka.

Główne SPRAWNOŚCI ROZWIJANE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO to:

1. Sprawność SŁUCHANIA czyli:

 • uwrażliwienie na melodię języka angielskiego
 • rozumienie i reagowanie na polecenia nauczyciela
 • rozumienie dialogów zawartych w historyjkach
 • rozpoznawanie poznanych słów, piosenek, rymowanek

2. Sprawność MÓWIENIA czyli:

 • imitowanie poprawnej wymowy słów i zwrotów
 • recytowanie krótkich tekstów piosenek
 • odgrywanie scenek, historyjek obrazkowych
 • podawanie słów poznanych na zajęciach
 • odpowiadanie pojedynczymi wyrazami na proste pytania
 • budowanie prostych i krótkich wypowiedzi dotyczących siebie i otoczenia