• duzo_dzieci.png
 • dzieci_rysuja_nogami.png
 • dzieci_w_czapkach.png
 • dzieci_w_fartuszkach.png
 • dzieci_z_cymbalkami.png
 • jaselka.png
 • modlitwa_i_kosciol.png
 • posilek.png
 • stroj_cieszynski.png

Zajęcia te stanowią świadome i celowe oddziaływanie na dziecko za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Jest to również oddziaływanie za pomocą środków psycho-pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.

Zajęcia te mają na celu przywracanie powodzenia edukacyjnego poprzez reedukację i stanowią specjalną interwencję pedagogiczną.

Pedagogika wychowania przedszkolnego obejmuje cały zakres działań mających na celu wychowanie dzieci, zapewnienie im opieki i prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do podjęcia nauki w szkole. W obecnych czasach coraz bardziej dostrzega się potrzebę istnienia działalności pedagogicznej ukierunkowanej na POZNAWANIE, KORYGOWANIE I USUWANIE NASTĘPSTW NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH dzieci. Dlatego zagadnienie właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole i wyrównywanie ich startu szkolnego jest przedmiotem żywego zainteresowania nauczycieli, psychologów, lekarzy i rodziców.

W całokształcie zadań pracy dydaktyczno-wychowawczej zawierają się trzy podstawowe funkcje wychowania przedszkolnego:

 • profilaktyczna czyli zapobiegawcza,
 • stymulująca czyli pobudzająca rozwój,
 • kompensacyjno-korektywna (wyrównawcza).

W wyniku pracy z dziećmi i ich obserwacji zauważa się konieczność prowadzenia szeregu działań terapeutycznych. Terapia pedagogiczna to ODDZIAŁYWANIE za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) NA PRZYCZYNY I PRZEJAWY TRUDNOŚCI DZIECI W UCZENIU SIĘ, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

Podmiotem terapii pedagogicznej jest nauczyciel terapeuta wyposażony w wiedzę i umiejętności oraz posiadający predyspozycje psychiczne potrzebne do tego rodzaju pracy. Przedmiotem oddziaływań terapeutycznych jest dziecko, jego zaburzenia rozwojowe i trudności szkolne, określone przez diagnozę.