• duzo_dzieci.png
 • dzieci_rysuja_nogami.png
 • dzieci_w_czapkach.png
 • dzieci_w_fartuszkach.png
 • dzieci_z_cymbalkami.png
 • jaselka.png
 • modlitwa_i_kosciol.png
 • posilek.png
 • stroj_cieszynski.png

 

Zajęcia mają na celu stworzenie dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez aktywny kontakt z muzyką.

Uczestniczenie w działaniach muzycznych niesie wiele korzyści. Poza kształceniem zdolności muzycznych, doskonaleniem aparatu ruchu i mowy, następuje u dzieci budowanie pozytywnej samooceny, wzrost pewności siebie i wzajemnego zaufania. Kontakt muzyką wpływa więc pozytywnie na kształtowanie sfery fizycznej, intelektualnej, ale też – co niezwykle ważne – emocjonalnej, komunikacyjnej i społecznej.
 

Treść programu opiera się na formach aktywności muzycznej, takich jak:

 • ruch przy muzyce – u dzieci nadpobudliwych zaspokaja potrzebę bycia aktywnym, aktywizuje dzieci nieśmiałe, wzmacnia koordynację ruchową
 • gra na instrumentach – uczy współdziałania w zespole, pomaga zdefiniować znaczenie własnej roli w grupie
 • śpiew – kształtuje intonację, stymuluje mowę i usprawnia wymowę
 • improwizacja – rozwija wyobraźnię, daje możliwość indywidualnej wypowiedzi i zrozumienie, czym jest autoekspresja
   

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych takich jak: słuch wysokościowy, intonacja w śpiewie, poczucie rytmu i tempa, rozróżnianie rejestrów dźwięku, kształcenie poczucia dynamiki i podstawowych rodzajów artykulacji
 • uwrażliwienie na podstawowe wartości rytmiczne nut i pauz
 • kształcenie dyspozycji manualnych i ruchowych
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • rozwijanie świadomości struktury formalnej zawartej w prostych utworach
 • doskonalenie koordynacji ruchowej i umiejętności przestrzennego planowania ruchu
 • kształtowanie szybkiej orientacji, koncentracji uwagi, sprawniejszego myślenia i analizy słuchowej
 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej i rozwoju motoryki
   

Zajęcia te nie są nastawione na osiągnięcie efektów w aspekcie wyłącznie muzycznym lecz ich zadaniem jest wykorzystanie muzyki w celu wywołania pozytywnych zmian w psychicznym, fizycznym i społecznym funkcjonowaniu dziecka.