• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png

W życiu małego dziecka ważną rolę odgrywa umiejętność poznawania otaczającego je świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI LUDŹMI.

Zatrważająca ilość dorosłych osób ma trudności w nawiązaniu i utrzymaniu pozytywnych kontaktów z otaczającym ich światem. Dlatego bardzo istotne jest wspomaganie dzieci w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości odpowiednio wcześnie. Włączenie dziecka do grupy socjoterapeutycznej ma na celu rozwijanie jego indywidualnych zamiłowań i zainteresowań, ZASPOKAJANIE PODSTAWOWYCH POTRZEB EMOCJONALNYCH, wykazywanie zrozumienia, konstruktywne radzenie sobie z problemami i konfliktami. Wszystkie te elementy są niezbędne, by sprostać wymaganiom, jakie przed dziećmi stawia świat.

Liczne badania psychologiczne dowodzą, że UCZESTNICZENIE PRZEZ DZIECI W DZIAŁANIACH GRUPY (a nie spotkaniach indywidualnych) rozwija u dzieci ZDOLNOŚĆ RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI, związanymi z zachowaniem, kontaktami społecznymi, zdrowiem psychicznym oraz problemami dotyczącymi procesu rozwojowego. Warto zatem teraz zainwestować w prawidłowy rozwój dzieci, by w przyszłości mogły one podejmować dojrzałe, wyważone i odpowiedzialne decyzje.