Eksperymenty małe i duże

Nauka przez praktykę jest jedną z najefektywniejszych metod nauki. Eksperymentowanie pozwala dzieciom zrozumieć skomplikowane zjawiska oraz rozwija ich zdolności analityczne i krytyczne myślenie. Poprzez eksperymenty, dzieci uczą się metodologii naukowej, czyli obserwacji, przewidywania, testowania i wyciągania wniosków. To także doskonały sposób na to, by zachęcić dzieci do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. My eksperymentowaliśmy z „wędrującą wodą” oraz robiliśmy kolorową pianę, choć niektórzy z nas uznali ją za kolorowy wulkan 😉

Scroll to Top
Skip to content