• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png

W roku szkolnym 2010/2011 nasze przedszkole nawiązało współpracę z przedszkolem w Czeskim Cieszynie z polskim językiem nauczania, mieszczącym się przy ul. Moskiewskiej 162/1. Celem inicjatywy była integracja dzieci oraz wdrożenie nawyku systematyczności i obowiązkowości w pielęgnowaniu wzajemnych relacji.

Obie placówki postanowiły podzielić się ciekawymi pomysłami realizowanymi u siebie. W ciągu ostatnich 6 lat dzieci poznały się nawzajem, a niejako przy okazji poznały też wiele szczegółów i ciekawostek  dotyczących bliźniaczych części jednego niegdyś miasta.

Okazało się, że całkiem sporo nas łączy. Już wiemy, że współpraca między przedszkolami będzie kontynuowana w kolejnych latach.