• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png
  • 9.png
  • 10.png

W dniach 2-5 października 2017 r. odbyła się wizyta w Schwabach przedstawicieli Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, której celem była realizacja kolejnego etapu współpracy oświatowej między cieszyńską parafią a parafią niemiecką.

 Wizytę rozpoczęłyśmy od przywitalnej kolacji. Wtedy też poznałyśmy program jaki został dla nas przygotowany. We wtorek zwiedzałyśmy Schwabach i Norymbege. Ponad miastem góruje zamek – monumentalny kompleks trzech budowli, składający się z zamku cesarskiego,zamku burgrabiego i zamku miejskiego .Miasto opasują zachowane częściowo obwarowania, z kilkoma basztami (datowane na XIV–XV w.). Przy rynku staromiejskim wznosi się renesansowy ratusz z XIV–XVII w. Obok – Schöner Brunnen – późnogotycka studnia w kształcie wieży – wysoka na 19 m z licznymi figurami m.in. Mariiapostołów i proroków. W pobliżu dwie gotyckie świątynie – kościół Św. Sebalda, budowany w latach 1230–1273, z XV-wiecznym nagrobkiem patrona świątyni, licznymi zabytkami rzeźby, wśród nich kilka dzieł Wita Stwosza – m.in. krucyfiks Wickla oraz kościół Najświętszej Marii Panny  fundacja Karola IV wznoszony od 1355 do 1361, z bogatą dekoracją rzeźbiarsko-architektoniczną. We wnętrzu wiele zabytków gotyckiej rzeźby i malarstwa m.in. Ołtarz Tucherów. Po drugiej stronie rzeki, nieopodal rynku, wznosi się kolejna fundacja cesarska – gotycki kościół Św. Wawrzyńca z XIII–XIV w. z monumentalnym piaskowcowym tabernakulum Adama Krafta licznymi tryptykami (gł. XV i XVI w.) oraz zespół rzeźb Wita Stwosza – Pozdrowienie Anielskie z 1517. Nad rzeką Pegnitz zachował się częściowo gotycki kompleks Szpitala Św. Ducha (XIV–XVI w.) Z dawnej zabudowy gospodarczej zachował się Mauthalle – dawny spichlerz (1498–1502). Z zabudowy mieszczańskiej przetrwały jedynie nieliczne stare domy: dom Albrechta Dürera (XV w.), Fembohaus (XVI w.), Nassauer Haus (XIII–XV w.), dom Tucherów (XVI w.)Ciekawostką jest fakt że wszystkie te kościoły są ewangelickie.

     

Po intensywnie spędzonym dniu przyszedł czas na odpoczynek. Drugi dzień rozpoczęłyśmy od wizyty w pierwszym przedszkolu St.Lukas.Dyrektorem tego przedszkola jest Birgit Stadtler. Placówka ta jest umiejscowiona na peryferiach miasta i ma dostęp do lasu. Co nam się bardzo podobało to „zielone sale”. W lesie jest pięć stacji w różny sposób wyposażonych. My miałyśmy okazję zobaczyć „stację z wagonem”. W lesie stała przyczepa wyposażona w stoliki i ławki oraz zabawki badawcze (lupy, mikroskopy itp.). Dzieci same wymyślały sobie zabawy tym co znalazły w lesie a przy okazji uczyły się rozpoznawać grzyby jadalne i trujące. Po powrocie do przedszkola zwiedziłyśmy placówkę i poznałyśmy zasady funkcjonowania i pracy dzieci.

  

Drugim punktem w tym dniu było Centrum Rodziny "MatZe" i przedszkole St.Matthäus. Jest to najnowsze przedszkole ponieważ budynek został wybudowany cztery lata temu. Tam także miałyśmy okazję zobaczyć jak wygląda i w co jest wyposażona placówka. Tutaj bardzo podobały nam się „kuchnie dla dzieci”. Pomieszczenie to jest wyposażone w sprzęty jak kuchenne, oczywiście wysokości mebli dostosowane do wzrostu dzieci. Tam codziennie inna grupa przygotowywała coś smacznego dla siebie czasem dla rodziców.

Na zakończenie wizyty w przedszkolu spotkałyśmy się z wszystkimi pracownikami centrum i przedszkola. Była to okazja do dzielenia się informacjami na temat funkcjonowania przedszkola polskiego i niemieckiego. Spotkanie to było bardzo miłe i nawet nie zauważyłyśmy kiedy z jednej godziny zrobiły się trzy.

Ostatni dzień to kolejne przedszkole St.Martin. To także nowy budynek 7 letni. W tym przedszkolu było 46 dzieci-dwie grupy i jedna 14 osobowa grupa żłobkowa. Tutaj dzieci przygotowały dla nas krótki program artystyczny. Oczywiście zwiedziłyśmy także całe przedszkole i spotkałyśmy się także z personelem przedszkola. Następnie pojechałyśmy do ostatniej placówki, filii przedszkola St.. Matthäus Była tam jedna grupa dzieci 25-osobowa ( tutaj były także dzieci z Polski).

Ostatnim elementem naszej wyprawy była wizyta w ewangelickim centrum. Tam Pastor Paul Zellfelder opowiedział nam jak funkcjonuje takie centrum oraz mogłyśmy się ostatni raz spotkać z wszystkimi Paniami Dyrektorkami. Wizyta była bardzo intensywna i miła.

Niemieckie przedszkola różnią się nieco od polskich. Przedszkola w Niemczech są w każdym landzie organizowane i finansowane nieco inaczej. Jednak na każdym landzie spoczywa obowiązek zapewnienia dzieciom w wieku 3-6 lat miejsca w przedszkolu, a wszystkie dzieci, niezależnie od wieku, przebywają razem (nie ma podziału na grupy wiekowe) a co za tym idzie nie realizują programu nauczania. Przedszkola niemieckie pełnią funkcję placówek opiekuńczych a w Polsce opiekuńczo-wychowawczą. Dzieci uczą się w niemieckich przedszkolach "samodzielności" i podejmowania właściwych decyzji. Oprócz tego 70% czasu pobytu w przedszkolu przebywają w ogrodzie bez względu na pogodę. Każdy przedszkolak musi być wyposażony przez rodziców w gumowce, gumowe spodnie i kurtkę, tak żeby nawet w deszczu dziecko mogło bawić się np. w piaskownicy.

W Polsce większość placówek dla dzieci jest prowadzonych przez władze samorządowe. Natomiast u naszych zachodnich sąsiadów większość przedszkoli prowadzą organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy.

Dzieci w tych przedszkolach śniadania i podwieczorki przynoszą sobie z domu, tylko obiad jest w przedszkolu ok.godz.12.00 czyli jak u nas. Wracając do śniadań i podwieczorków nie ma ustalonych godzin jedzenia, dzieci wyciągają swoje śniadanie kiedy mają na to ochotę. Wspólne posiłki o ustalonych porach i przede wszystkim ugotowane w przedszkolu -tak jak jest w naszym przedszkolu bardzo podobało się niemieckim koleżankom. Następną różnicą między naszymi placówkami to odpoczynek dzieci po obiedzie. W naszym przedszkolu 3,4-latki odpoczywają na leżakach a u naszych zachodnich sąsiadów jeżeli ktoś chce iść na leżak to idzie , jeżeli nie to po prostu nie idzie.

Dotychczasową współpracę między przedszkolami w Schwabach a Przedszkoem Towarzystwa Ewangelickiego obie strony oceniły jako dobrą
i dobrze rokującą na przyszłość. Dotychczasowy model współpracy jest korzystny, aczkolwiek powinien zostać wzbogacony o nowe elementy.