Zajęcia dodatkowe/terapie

W RAMACH OPŁATY CZESNEGO – tzw. opłaty stałej
ZAPEWNIAMY:  

 • profesjonalną opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30
 • wyposażenie w artykuły  plastyczne i pomoce dydaktyczne
 • wyżywienie – 4 posiłki dziennie, stała opłata za wyżywienie nie zależnie od rodzaju diety
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia sensoryczne
 • zajęcia muzyczne- gra na pianinie oraz skrzypcach, śpiewanie- 1x w tygodniu po 15min
 • zajęcia muzyczne Gordonki – 1x w tygodniu po 15min.
 • język angielski przez śpiew i zabawę –  3x w tygodniu po 15min.
 • zajęcia tematyczne zgodnie z kalendarzem świąt nietypowych
 • gry i zabawy ruchowe
 • trening nawyków higienicznych
 • nauka czytania globalnego (metodą Domana)
 • zajęcia rozwijające motorykę małą i dużą
 • zajęcia z logopedą- 1x w tygodniu dla wszystkich dzieci zakwalifikowanych na podstawie diagnozy logopedycznej dokonywanej na początku roku szkolnego
 • zajęcia z psychologiem
 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (m.in. spotkania z ciekawymi gośćmi)
 • W pełni wyposażona sala gimnastyczna z piankowym placem zabaw
 • Doskonale wyposażone sale w sprzęt multimedialny
 • ogród i plac zabaw dostosowany dla najmłodszych dzieci
W ramach zajęć obligatoryjnych wspomagamy i stymulujemy rozwój dziecka wykorzystując w pracy z dziećmi różnorodne metody, m.in.

Tablica interaktywna

Tablica interaktywna w przedszkolu to narzędzie, które umożliwia dzieciom bezpieczną i atrakcyjną zabawę, jednocześnie rozwijając ich zdolności manualne, umiejętności językowe i matematyczne. Program dostosowany do tablic interaktywnych w przedszkolach stanowią ciekawe urozmaicenie zajęć edukacyjnych, integrując naukę z zabawą.

Dywan interaktywny

Dywan interaktywny to nowoczesne narzędzie, które łączy naukę i zabawę. Dzieci mogą na nim wykonywać różnorodne aktywności, rozwijając motorykę, umiejętności społeczne i zdolności poznawcze. Oferuje on na przykład wiele gier i aplikacji, które wspierają rozwój fizyczny i umysłowy najmłodszych uczestników zabawy.

Metoda Czytania Globalnego

Metoda Czytania Globalnego to metoda edukacyjna, która polega na prezentowaniu dziecku dużych kart z napisami, które dziecko zapamiętuje jako całość, a nie jako poszczególne litery. Dzięki temu dziecko uczy się czytać w sposób globalny, a nie litera po literze. Metoda ta jest stosowana w przedszkolach i wczesnej edukacji

Bajkoterapia

Bajkoterapia to metoda terapeutyczna, która wykorzystuje bajki w celu pomocy dzieciom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i społecznych. Metoda ta składa się z prezentowania dzieciom utworów o charakterze terapeutycznym, które pomagają w niwelowaniu dziecięcych lęków i budowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Muzyka relaksacyjna

Muzyka relaksacyjna to rodzaj muzyki, który ma na celu uspokojenie i zrelaksowanie słuchacza. W przedszkolach muzyka relaksacyjna jest wykorzystywana do uspokojenia dzieci, szczególnie w trudnych sytuacjach, takich jak przed snem czy podczas odpoczynku.

Metoda E.E. Gordona

NOWOŚĆ! Metoda E.E. Gordona to metoda edukacyjna, która skupia się na rozwijaniu umiejętności muzycznych i naturalnej ekspresji u dzieci. Metoda ta opiera się na audiacji, czyli przyswajaniu i rozumieniu usłyszanej muzyki, co pozwala dziecku na myślenie muzyczne. Dzięki tej metodzie dzieci uczą się mówić płynniej, łatwiej uczą się języka obcego i potrafią dłużej się skupić.

Dogoterapia

Dogoterapia (kynoterapia) to jedna z najpopularniejszych form terapii z udziałem zwierząt. Polega ona na włączeniu odpowiednio dobranego, przeszkolonego psa w proces rehabilitacji lub leczenia dzieci. Podczas zajęć dogoterapeutycznych wykorzystywane są ćwiczenia fizyczne, socjalizacyjne, psychologiczne oraz wspomagające rozwój. Najczęściej są one połączone z zabawą. Pacjentów uczy się m.in.: witania się z psem, nazywania jego części ciała, prowadzenia na smyczy, wydawania komend, czesania, określania własnego położenia względem czworonoga, naśladowania ruchów zwierzaka.

Metoda Carla Orffa

Metoda Carla Orffa to metoda edukacyjna, która skupia się na rozwijaniu umiejętności muzycznych u dzieci. Metoda ta opiera się na rytmicznym śpiewie oraz grze na prostych instrumentach perkusyjnych, w skład których wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne, czyli wszystko to co składa się na jego słynne orffowskie instrumentarium. Metoda ta opiera się na trzech zasadach: nauczanie muzyki poprzez zabawę, rozwijanie muzykalności dzieci, integracja muzyki, słowa i ruchu.

Elementy pedagogiki, zabawy Klanza

Pedagogika zabawy Klanza to metoda pracy z grupą, która ma na celu pobudzenie dzieci do aktywności i twórczości. Metoda ta skupia się na wykorzystaniu zabawy jako formy wspierającej rozwój człowieka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości. W ramach tej metody stosuje się różnego rodzaju zabawy, które pobudzają do wartościowego przeżywania siebie samego i siebie wzajemnie, a także do doświadczania różnorodności własnych zmysłów.

Sensoplastyka

Sensoplastyka to metoda edukacyjna, która skupia się na wykorzystaniu zmysłów dziecka w procesie nauki i zabawy. Metoda ta polega na wykorzystaniu produktów spożywczych do tworzenia różnego rodzaju form i kształtów, co pozwala na rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz zdolności manualnych u dzieci. Sensoplastyka jest stosowana w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także w terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

DODATKOWO zapraszamy na zajęcia z:

 • Arteterapii
 • Fizjoterapii
 • Dogoterapii
 • Terapii Pedagogicznej
 • Terapii sensorycznej
 • Terapii ręki
 • NOWOŚĆ Biofeedback
 • SI  (Integracja Sensoryczna) i rehabilitacja ruchowa

Dysponujemy salami i gabinetami terapeutycznymi , posiadamy w pełni wyposażoną salę SI.

Nasza placówka prowadzi także zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci. Działania WWR mogą być realizowane już od pierwszych dni życia i trwają do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. WWR to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działanie mające na celu poprawą funkcjonowania dziecka. Podstawowe założenia to prowadzenie oddziaływań w takim kierunku, aby dziecko zostało przygotowane do nauki w szkole oraz prawidłowo funkcjonowało w każdym obszarze.

Scroll to Top
Skip to content